Görme Engelliler

 2020 Temmuz Mali Tabloları ve Raporları 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Başkanlığımız 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  kamuoyunun bilgisine sunulur.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu için tıklayınız.

23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313. ve 327. maddeleri gereğince, Başkanlığımız 2020 yılı Temmuz ayı Mali Tabloları kamuoyunun bilgisine sunulur.

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
  2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  3. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
  4. Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  5. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
  6. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
  7. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
  8. Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
  9. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
  10. Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu