Görme Engelliler

 2019 Yılsonu Mali Tabloları ve Raporları 

23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313., 326/A. ve 327. maddeleri gereğince, Başkanlığımız 2019 yıl sonu mali tabloları kamuoyunun bilgisine sunulur.

  1. 2019 Yılı Mali Tablolar Raporu
  2. Bilanço
  3. Faaliyet Sonuçları Tablosu
  4. Özkaynak Değişim Tablosu
  5. Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu