Görme Engelliler

 2019 Yılsonu Mali Tabloları ve Raporları 

23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313., 326/A. ve 327. maddeleri gereğince, Başkanlığımız 2019 yıl sonu mali tabloları kamuoyunun bilgisine sunulur.

  1. Bilanço
  2. Faaliyet Sonuçları Tablosu
  3. Özkaynak Değişim Tablosu
  4. Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu