Görme Engelliler

 2019 Temmuz Mali Tabloları ve Raporları 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Başkanlığımız 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  kamuoyunun bilgisine sunulur.

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu için tıklayınız.

23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313. ve 327. maddeleri gereğince, Başkanlığımız 2019 yılı Temmuz ayı mali tabloları kamuoyunun bilgisine sunulur.

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
  2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  3. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
  4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  5. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
  6. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
  7. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
  8. Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
  9. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
  10. BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU