Görme Engelliler

 2018 Yılsonu Mali Tabloları ve Raporları 

23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313., 326/A. ve 327. maddeleri gereğince, Başkanlığımız 2018 yıl sonu mali tabloları kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

  1. 2018 Yılı Mali Tablolar Raporu
  2. Bilanço
  3. Faaliyet Sonuçları Tablosu