Görme Engelliler

 2018 Yılsonu Mali Tabloları 

23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313. ve 327. maddeleri gereğince, Başkanlığımız 2018 yıl sonu  Mali Tabloları kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 

  1. Bilanço
  2. Faaliyet Sonuçları Tablosu
  3. Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu
  4. Özkaynak Değişim Tablosu