Görme Engelliler

 2017 Yılsonu Mali Tabloları ve Raporları 

23/12/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313 ve 327 nci maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün idarelerin kullanımına açmış olduğu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Başkanlığımız 2017 yıl sonu Mali Tabloları kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

  1. Bilanço
  2. Faaliyet Sonuçları Tablosu