Görme Engelliler

 2016 Aralık Mali Tabloları ve Raporları 

23/12/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313 ve 327 nci maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün idarelerin kullanımına açmış olduğu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Başkanlığımız 2016 yılı Aralık ayı Mali Tabloları kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 2. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 3. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 4. Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 5. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 6. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 7. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 8. Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 9. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 10. Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
 11. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu