Görme Engelliler

 M. Fazıl ÖZELÇİ 

1892 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 03.07.1939 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 10.02.1947 tarihinde Altıncı Daire Reisliğine seçilmiş ve 08.05.1954 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmış, 10.07.1960 tarihine kadar Danıştay Başkanlığı görevine vekalet etmiştir.