Görme Engelliler

 Ali Sıtkı GÖKALP 

1924 yılında doğmuş, Siyasal Bilgiler Okulunu bitirmiş, 28.02.1948 tarihinde Danıştay’da göreve başlamış, 25.11.1965 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 02.10.1975 tarihinde Beşinci Daire Başkanlığına seçilmiş ve 05.03.1982 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.