Görme Engelliler

 Bahadır DOĞUSOY 

09.07.1950 tarihinde Erzurum’da doğmuştur. Özel Gönen Kolejini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1975 yılında mezun olmuştur. İçişleri Bakanlığı Erzurum Maiyet Memurluğu, Danıştay Tetkik Hakimliği, İdare Mahkemesi Üyeliği, Başkanvekilliği, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği ve Daire Başkanlığı, Başbakanlık Parlamento ile İlişkiler Daire Başkanlığı ile Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Üyeliği yapmış, 27.11.2000 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmış 20.11.2001 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiş, 19.09.2011 tarihinde ise Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına seçilmiştir.  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin kitabı, ticaret hukuku ve idare hukuku konularında ortak çalışma sonucu hazırlanan ve basılı bulunan ders notları ile yine ortak çalışma ürünü olan ve “Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Modeline İlişkin Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bilimsel çalışmaları ile hukuksal konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan, 16.01.2007 tarihinden itibaren Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten DOĞUSOY, 09.07.2015 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.