Görme Engelliler

 Kemal BERKEM 

1910 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 09.04.1960 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 15.07.1963 tarihinde Dördüncü Daire Reisliğine seçilmiş ve 08.05.1974 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.