Görme Engelliler

 İsmail Hakkı ÜLKMEN 

1901 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 22.09.1960 tarihinde Dördüncü Daire Reisliğine seçilmiş ve 25.03.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.