Görme Engelliler

 T. Talat HİTAY 

1888 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 20.01.1939 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 18.02.1948 tarihinde Dördüncü Daire Reisliğine seçilmiş ve 03.10.1950 tarihinde vefat etmiştir.