Görme Engelliler

 Prof. Ali Kemal ARAR 

1897 yılında doğmuş, Hukuk Mektebini bitirmiş, 20.01.1936 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 28.06.1943 tarihinde Dördüncü Daire Reisliğine seçilmiş ve 27.06.1949 tarihinde Siyasal Bilgiler Okulu Profesörlüğüne tayini nedeniyle görevinden ayrılmıştır.