Görme Engelliler

 Yekta AYTAN 

1906 yılında doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 13.06.1952 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 20.09.1960 tarihinde Üçüncü Daire Reisliğine seçilmiş ve 16.06.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.