Görme Engelliler

 Orhan Hikmet ERDEM 

23.10.1926 tarihinde Ayaş’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, 27.06.1952 tarihinde Danıştay’da göreve başlamıştır. 01.10.1975 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 25.01.1982 tarihinde Danıştay İkinci Daire Başkanlığına seçilmiş, 23.10.1991 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.