Görme Engelliler

 A.Şeref HOCAOĞLU 

1905 yılında doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 10.02.1947 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 07.02.1955 tarihinde İkinci Daire Reisliğine seçilmiş ve 02.11.1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.