Görme Engelliler

 İbrahim SENİL 

1903 yılında doğmuş, İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesini bitirmiş, 16.05.1947 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 13.02.1959 tarihinde Birinci Daire Başkanlığına ve 22.09.1960 tarihinde de Danıştay Birinci Başkanlığına seçilmiştir. 25.05.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine bu görevinden ayrılmıştır.