Görme Engelliler

 Saffet TUNCAY 

1883 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 23.06.1927 tarihinde Başkatipliğe, 22.07.1931 tarihinde Birinci Deavi Dairesi Reisliğine seçilmiş, Dördüncü Daire Reisliğinde bulunmuş ve 08.03.1943 tarihinde Siirt Milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle görevden ayrılmıştır.