Görme Engelliler

 Fuat TUĞCU 

Hukuk Mektebini bitirmiş, Deavi Dairesi Reisliği’nde bulunmuş ve 27.07.1931 tarihinde Temyiz Mahkemesi Azalığına tayini nedeniyle görevinden ayrılmıştır.