Görme Engelliler

 Atıf TÜZÜN 

1885 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 23.06.1927 tarihinde Mülkiye Daire Reisliğine seçilmiş, 31.10.1927 tarihinde Rize Milletvekilliği’ne seçilmesi nedeniyle görevinden ayrılmıştır.