Görme Engelliler

 Selahattin ODABAŞIOĞLU 

1885 yılında doğmuş, Hukuk Mektebini bitirmiş, 11.06.1936 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Beşinci Daire ve Birinci Daire Başkanlıklarında bulunduktan sonra 28.04.1949 tarihinde; 14.07.1947 tarihinden itibaren vekaleten ifa etmekte olduğu Danıştay Birinci Başkanlığına seçilmiş ve 25.08.1951 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.