Görme Engelliler

 Yaşar Selim ASMAZ 

16.02.1937 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1965 yılında mezun olmuştur. 21.09.1965 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, Danıştay Kanunsözcülüğü, Danıştay Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 19.07.1984 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek ve Asıl Üyeliği görevinde de bulunmuş, 19.09.2000 tarihinde Danıştay Başsavcılığına seçilmiş, 16.02.2002 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.