Görme Engelliler

 İsmail Hakkı Göreli 

1879 yılında doğmuştur. Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 11.06.1927 tarihinde Mülkiye Dairesi Reisliğine seçilmiş, daha sonra Tanzimat Dairesi Reisi olmuştur. 24.01.1939 tarihinde seçildiği Danıştay Birinci Başkanlığı görevinden 14.07.1947 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.