Görme Engelliler

 Turgut AKMİRZA 

1927 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1951 yılında mezun olmuştur. 25.03.1953 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 09.06.1971 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, Danıştay İkinci Mürettep Daire Başkanlığı, Danıştay Beşinci Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 16.09.1986 tarihinde Danıştay Başsavcılığına seçilmiş, 18.10.1991 tarihinde vefat etmiştir.