Görme Engelliler

 Vecihi TÖNÜK 

1908 yılında doğmuş, Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiş, 25.02.1931 tarihinde Danıştay’a girmiş, 31.07.1944 tarihinden itibaren Danıştay dışında hizmet vermiş, 01.11.1947 tarihinde Danıştay’a dönmüş, 09.06.1948 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 20.06.1960 tarihinde Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına, 16.03.1963 tarihinde Danıştay Başkanunsözcülüğüne seçilmiş, 13.07.1973 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.