Görme Engelliler

 Hüseyin H. KARAKULLUKCU 

15.06.1948 tarihinde Görele’de doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olmuştur. 17.02.1973 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. Sivas İdare Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 06.09.2000 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünü bitirmiş, birçok üniversite ve baroda “Hukuk Devletinde Danıştay’ınYeri ve Önemi” konularında sempozyum ve konferanslar sunmuş, görsel ve yazılı basında benzer konularda görüş ve düşüncelerini belirtmiştir. 08.06.2011 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen ve başkanlığı döneminde Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği (IASAJ) Başkanlığını ülkemize kazandıran KARAKULLUKCU, Fransızca bilmektedir.