Görme Engelliler

 Emin SINMAZ 

09.03.1967 tarihinde Hatay Kırıkhan’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 02.10.2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığında Hukuk İşleri Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, 04.08.2016- 06.06.2017 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliği görevinde bulunmuştur. “Avrupa Birliği-Türkiye Anlaşmalarında ve Türk Gümrük Mevzuatında Malların Serbest Dolaşımı, Örnek Olay: Petrol İthalatı” başlıklı ortak çalışması ile “İdari Yargılama Usulü ile İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları” ve “Danıştay İdari Dava Daireleri Emsal Kararları” başlıklı ortak çalışma sonucu hazırlanmış kitapları bulunmaktadır. 21.09.2018 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçilen, İngilizce bilen SINMAZ, evli ve iki çocukludur.