Görme Engelliler

 Danıştay Yayınları 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI YAYINLARINA AİT ESERLERİN SATIN ALINMASINA DAİR AÇIKLAMA

Aşağıda güncel fiyatları belirtilen Danıştay Başkanlığına ait eserler, bedeli Danıştay Hizmet Binası içerisinde bulunan Kitap Satış Bürosunda ödenerek bizzat satın alınabilir.

Ayrıca satın alınmak istenen eserin ücreti Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfına ait T.C. Vakıflar Bankası Danıştay Şubesi, TR 35 0001 5001 5800 7289 1191 17 nolu İBAN numarasına yatırılmak suretiyle dekontun (Dekont üzerine veya açıklamasına talep edilen yayının adı, adedi ve eseri satın alan kişinin veya kurumun adı soyadı, adres ve iletişim numaraları yazılmalıdır) Danıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile veya 0 312 419 65 06 numarasına faks yolu ile gönderilmesi halinde satın alınan eserler, istenen adrese kargo ile ödemeli olarak gönderilmektedir.

 


  

2003-2018 YILLARI ARASI DANIŞTAY DERGİSİ SATIŞ FİYATLARI

YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

STANDART ABONELİK FİYATI

2018

147, 148, 149

30 TL

15 TL

2017

144, 145, 146

25 TL

15 TL

2016

141, 142, 143

25 TL

15 TL

2015

138, 139, 140

25 TL

15 TL

2014

135, 136, 137

20 TL

15 TL

2013

132, 133, 134

20 TL

15 TL

2012

131, 130, 129

15 TL

15 TL

2011

126, 127, 128

15 TL

15 TL

2010

123, 124, 125

15 TL

15 TL

2009

120, 121, 122

15 TL

15 TL

2008

117, 118, 119

15 TL

15 TL

2007

114, 115, 116

15 TL

15 TL

2006

111, 112, 113

15 TL

15 TL

2005

110, 109, 6

15 TL

15 TL

2004

5, 4, 3

10 TL

10 TL

2003

2, 1

10 TL

10 TL

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

 


  

DANIŞTAY SEMPOZYUM KİTABI SATIŞ FİYATLARI

 YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

2018

150

15 TL

2017

149

10 TL

2016

148

5 TL

2015

147

5 TL

2014

146

5 TL

2013

145

5 TL

2012

144

5 TL

2011

143

5 TL

2010

142

5 TL

2009

141

5 TL

2008

140

5 TL

2006

138

5 TL

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla 2017 ve 2018 yılları için %50 indirim uygulanmaktadır.

 


 

DANIŞTAY DİĞER YAYINLARININ SATIŞ FİYATLARI

Danıştay Başkanlığı İdari Yargı Komisyonu Çalışmaları 1. Dönem (2017-2018)

15 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 1. Dönem (2014-2015)

10 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 2. Dönem (2015-2016)

15 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 3. Dönem (2016-2017)

20 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 4. Dönem (2017-2018)

25 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

Uluslararası Sözleşmelere Atıf Yapan Karar Örnekleri (2018)

30 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla %50 indirim uygulanmaktadır.

İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İDARİ İŞLEMİN KİMLİĞİ Celal ERKUT

35 TL

Hukuka Uygunluk Bloku – İdare Hukukunda Hukukun Genel prensipleri Teorisi CELAL ERKUT

24 TL

Yüzyıl Boyunca Danıştay

59 TL

İdari Yargıya İlişkin Uyuşmazlıklar kapsamında Mülkiyet Hakkına Müdahaleler – AİHM ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları

50 TL

• Üniversite öğrencilerine öğrenci kimliği ibrazı kaydıyla %60 indirim

Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki El Atma) ve İlgili Danıştay Altıncı Daire Kararları

50 TL

Danıştay Ondördüncü Daire Kararları Kitabı (4 cilt)

175 TL