Görme Engelliler

 Danıştay Yayınları 

1) Danıştay Başkanlığına ait aşağıda yer verilen yayınlar, yayın bedelinin Türkiye Vakıflar Bankasında açılmış olan T.C. Danıştay Başkanlığına ait TR 42 0001 5001 5800 7309 3476 62 nolu IBAN numarasına yatırılması ve ödeme dekontunun (Dekont üzerine veya açıklamasına talep edilen yayının adı, adedi ve yayını satın alan kişinin veya kurumun adı soyadı, adres ve iletişim numaraları yazılmalıdır.) Danıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile veya 0 312 293 24 33 numarasına faks yolu ile gönderilmesi halinde istenen adrese kargo ile ödemeli olarak gönderilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Telefon No : 0 (312) 253 2048 / 2507

E–Posta Adresi: yayin@danistay.gov.tr

DANIŞTAY DERGİLERİ SATIŞ FİYATLARI

Danıştay Başkanlığı Tasnif ve Yayın Kurulu kararı uyarınca; 1937 yılından beri yayımlanan T.C. Danıştay Başkanlığı süreli yayınlarından olan “Danıştay Dergisi”nin, içinde makalelerin ve Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları, Başkanlar Kurulu ve Dava Daireleri kararlarının bir arada bulunduğu biçimi değiştirilerek, kararlar için “T.C. Danıştay Kararlar Dergisi”; makale, çeviri ve benzeri çalışmalar için “T.C. Danıştay Dergisi” adıyla iki ayrı dergi olarak yayımlanmasına karar verilmiştir.

a) T.C. DANIŞTAY KARARLAR DERGİSİ ( KARARLARDAN OLUŞAN DERGİ)

YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

STANDART    ABONELİK FİYATI

ÖZEL ABONELİK FİYATI

2020

3, 4, 5 sayılı T.C. Danıştay Kararlar Dergisi

40 TL

25 TL

20 TL

2019

150 sayılı Danıştay Dergisi

1 sayılı T.C. Danıştay Kararlar Dergisi

2 sayılı T.C. Danıştay Kararlar Dergisi

30 TL

-

-

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine birim satış fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.
  • T.C. Danıştay Kararlar Dergileri için özel abone uygulaması idari yargı mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine uygulanmaktadır.

T.C. Danıştay Kararlar Dergisi abonelik işlemleri formu için tıklayınız.

b) T.C. DANIŞTAY DERGİSİ (MAKALELERDEN OLUŞAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİ)

YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

2019

151

20 TL

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine birim satış fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.
  • T.C. Danıştay Dergisi için özel abone uygulaması idari yargı mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine uygulanmaktadır.

 

T.C. Danıştay Dergisi abonelik işlemleri formu için tıklayınız.

c ) DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ SEMPOZYUM KİTABI SATIŞ FİYATLARI

 YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

2019

151

25 TL

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine birim satış fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.

T.C. Danıştay Başkanlığı Yayınları Talep Formu için tıklayınız.

DANIŞTAY DİĞER YAYINLARININ SATIŞ FİYATLARI

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 3. Dönem (2016-2017)

20 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 4. Dönem (2017-2018)

25 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 5. Dönem (2019)

30 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İdari Yargı Komisyonu Çalışmaları 2. Dönem (2017-2018)

25 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İdari Yargı Komisyonu Çalışmaları 3. Dönem (2019)

35 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine birim satış fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.

 

2) Danıştay Başkanlığına ait aşağıda yer verilen yayınlar da, bedeli Danıştay Hizmet Binası içerisinde bulunan Danıştay Yayınları Satış Bürosunda ödenerek bizzat satın alınabilir.

Ayrıca bu yayınların bedelinin Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfına ait T.C. Vakıflar Bankası Danıştay Şubesi, TR 35 0001 5001 5800 7289 1191 17 nolu IBAN numarasına yatırılması ve ödeme dekontunun (Dekont üzerine veya açıklamasına talep edilen yayının adı, adedi ve yayını satın alan kişinin veya kurumun adı soyadı, adres ve iletişim numaraları yazılmalıdır.) Danıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 Eskişehir Yolu 10. Km Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile veya 0 312 293 24 33 numarasına faks yolu ile gönderilmesi halinde satın alınan yayınlar, istenen adrese kargo ile ödemeli olarak gönderilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Telefon No: 0 (312) 253 2369

 

T.C. Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı Yayınları Talep Formu için tıklayınız.

a) 2005-2018 YILLARI ARASI T.C. DANIŞTAY DERGİSİ SATIŞ FİYATLARI

YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

2018

148, 149

30 TL

2018

147

Stokta bulunmamaktadır

2017

144, 145, 146

25 TL

2016

141, 142, 143

25 TL

2015

140

Stokta bulunmamaktadır

2015

138, 139

25 TL

2014

135, 136, 137

20 TL

2013

132, 133, 134

20 TL

2012

129, 130, 131

15 TL

2011

127, 128

15 TL

2011

126

Stokta bulunmamaktadır

2010

123, 124, 125

15 TL

2009

120, 121, 122

15 TL

2008

117, 118, 119

15 TL

2007

114, 115, 116

15 TL

2006

111, 112, 113

15 TL

2005

109, 110

15 TL

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine birim satış fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.

 

b) 2003 – 2005 YILLARI ARASI T.C. DANIŞTAY KARARLAR DERGİSİ SATIŞ FİYATLARI

YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

2005

6

15 TL

2004

3, 4, 5

12 TL

2003

1, 2

Stokta bulunmamaktadır

c ) DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ SEMPOZYUM KİTABI SATIŞ FİYATLARI

 YIL

SAYI

BİRİM SATIŞ FİYATI

2018

150

15 TL

2017

149

10 TL

2016

148

5 TL

2015

147

Stokta bulunmamaktadır

2014

146

5 TL

2013

145

Stokta bulunmamaktadır

2012

144

5 TL

2011

143

5 TL

2010

142

Stokta bulunmamaktadır

2009

141

5 TL

2008

140

5 TL

2007

139

Stokta bulunmamaktadır

2006

138

5 TL

  • İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine elden satış kaydıyla sadece 2017 ve 2018 yılları için birim satış fiyatı üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.

d) DANIŞTAY DİĞER YAYINLARININ SATIŞ FİYATLARI

Danıştay Başkanlığı İdari Yargı Komisyonu Çalışmaları 1. Dönem (2017-2018)

15 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 1. Dönem (2014-2015)

10 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Danıştay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu Çalışmaları 2. Dönem (2015-2016)

15 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

Uluslararası Sözleşmelere Atıf Yapan Karar Örnekleri (2018)

30 TL

• İdari Yargı Mensupları, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerine %50 indirim uygulanmaktadır.

İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İDARİ İŞLEMİN KİMLİĞİ Celal ERKUT

35 TL

Hukuka Uygunluk Bloku – İdare Hukukunda Hukukun Genel prensipleri Teorisi CELAL ERKUT

24 TL

İdari Yargıya İlişkin Uyuşmazlıklar Kapsamında Mülkiyet Hakkına Müdahaleler – AİHM ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları

50 TL

• Üniversite öğrencilerine öğrenci kimliği ibrazı kaydıyla %60 indirim uygulanmaktadır.

Yüzyıl Boyunca Danıştay

59 TL

Kamulaştırmasız El Atma (Hukuki El Atma) ve İlgili Danıştay Altıncı Daire Kararları

50 TL

Danıştay Ondördüncü Daire Kararları Kitabı (4 cilt)

175 TL