Görme Engelliler

 Mahmut VURAL 

 

01.02.1962 tarihinde Osmaniye’de doğmuştur. Nevşehir İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1984 yılında mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavinliği, Hesap Uzmanlığı, Baş Hesap Uzmanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri yürütmekte iken Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır. İngiltere’de bir yıl süre ile mesleki inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş, ABD ‘Harvard Üniversitesinde Uluslararası Vergi Programı çerçevesinde “Vergi Analizleri ve Vergi Gelirlerinin Tahmini” konulu programı tamamlamıştır. 03.03.2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. “Uygulayıcılar İçin KDV”, “Katma Değer Vergisi İade Rehberi”, “Emlak Vergisi Kanunu ve Çevre Temizlik Vergisi Açıklama ve Yorumları” başlıklı kitapları ile ortak çalışma sonucu hazırlanmış “Vergisel Açıdan Enflasyon Düzeltmesi” başlıklı ortak çalışma sonucu hazırlanmış olan kitabı bulunmaktadır. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve “Türkiye’de Peşin Vergi Uygulamaları, Peşin Verginin Vergi Hukukumuzdaki Yeri ve Genel ekonomi Üzerindeki Etkileri” konusunda hazırladığı bilim raporu bulunmaktadır. 25.09.2017 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine seçilen, İngilizce ve Fransızca bilen VURAL, evli ve iki çocukludur.