Görme Engelliler

 Abdurrahman GENÇBAY 

 

10.07.1967 tarihinde Trabzon Sürmene’de doğmuştur. Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1987 yılında, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olmuştur. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını “Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Halkbank T.A.Ş.’de sözleşmeli personel olarak görev yapmış, Sakarya, Ankara ve Konya Vergi Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 12.02.2001 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine, 30.12.2008 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmış, 11.02.2010 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 25.12.2014 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, 04.04.2016-11.02.2019 tarihleri arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yapmış, 24.05.2019 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığına seçilmiştir. Fransızca bilen GENÇBAY, evli ve iki çocukludur.