Görme Engelliler

 Orhan Cem ERBÜK 

 

03.08.1954 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olmuştur. 27.03.1978 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 1991-1993 yıllarında Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği ve Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 14.09.1993 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmış, bir süre Danıştay Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış, 19.01.2005 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 24.07.2007-21.10.2008 tarihleri arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Asıl Üyeliği görevinde bulunmuştur. 18.11.2008– 11.10.2010 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyesi olarak görev yapmış ve “Akademik Personel ile İlgili Danıştay İçtihatları ve Yükseköğretim Mevzuatı” başlıklı kitabı bulunmaktadır. 03.03.2016 tarihinde Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığına seçilen ERBÜK, evli ve iki çocukludur.