Görme Engelliler

 Nuri ALAN 

09.04.1939 tarihinde Kahramanmaraş’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1960 yılında mezun olmuş, TODAİE’yi ve Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünü bitirmiştir. 20.06.1963 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, Danıştay Kanunsözcülüğü, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevlerinde bulunmuş, 30.05.1978 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği görevini yürütmüş, 01.10.1986 tarihinde Danıştay Beşinci Daire Başkanlığına seçilmiştir. 26.09.2000 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiş, 09.04.2004 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.