Görme Engelliler

 Fethi ASLAN 

23.10.1963 tarihinde Elazığ’da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını “İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.