Görme Engelliler

 Yıldırım KUZUM 

1930 yılında doğmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuş, TODAİE’nü bitirmiş, 22.01.1971 tarihinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığına seçilmiş ve 23.03.1987 tarihinde vefat etmiştir.