Görme Engelliler

 Danıştay Dergisi Yenilendi 

DANIŞTAY DERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Danıştay Dergisinin daha etkin kullanılabilmesi için 129. Sayıdan itibaren gerek derginin görselliğinde gerekse içeriğinde köklü değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.
 • Dergi dış kapağı yeniden tasarlanmış, bu bağlamda Danıştay hizmet binasının fotoğrafı, adres ve iletişim bölümü eklenmiştir.
 • Derginin sayfa kalitesi arttırılarak beyaz kuşe kağıda basılmıştır.Derginin yazı karakteri daha okunaklı bir punto ve yazı tipi ile değiştirilmiştir.
 • Okuyucunun bilgilendirilmesi açısından bölüm başlıkları ve daire isimlerini belirten üstbilgi ve Danıştay Dergisinin sayısı ve tarihi hakkında bilgi veren altbilgi eklenmiştir.
 • 129. Sayıda Danıştay Başkanı Sn. Hüseyin KARAKULLUKCU’nun Türkçe ve İngilizce olarak önsözüne yer verilmiştir.
 • 129 sayılı dergiden itibaren Uluslararası Sözleşmelere atıf yapan Danıştay kararlarına yer verilmiş, bununla beraber yine Uluslararası sözleşmelere atıf yapılan Danıştay kararlarından bir tanesinin İngilizce çevirisi yapılmıştır.
 • Konu bütünlüğünün sağlanması amacıyla ana başlık Yargı Kararları olmak üzere, İdari ve Vergi Dava Dairelerinin kararlarına ayrı ayrı başlıklarda yer verilmiştir.
 • Usul kararları için ayrı bir bölüm oluşturularak İdari ve Vergi Dava Dairelerinin yargılama usulü kararları ayrı bir bölümde toplanmıştır.
 • Özet kısmının üstünde kararların içeriği hakkında bilgi veren kavramlardan oluşan anahtar kelime bölümü oluşturulmuştur.
 • Dergi içindeki aramayı kolaylaştırmak için bölümler arasına renkli bölüm başlıkları konulmuştur.
 • Önceden İlke kavram, Yargılama usulü, Konu dizini ve Mevzuat Dizini şeklinde dört ayrı başlıkta yer alan dizinler, İlke kavram dizini başlığı altında toplanmıştır.
 • Danıştay Dergisinin yenilenen bu yüzünün tüm İdari Yargı çalışanlarına ulaşması için Danıştay’ın yanı sıra İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyelerine gönderilmiştir.