Görme Engelliler

 Uluslararası Danışma İşlevleri Dergisi 

Ocak 2009’da Kolombiya Danıştayının, Fransa ve İspanya Danıştaylarını ziyareti esnasında, bilgi alışverişinde bulunmak ve kurumlar arası iletişimi güçlendirmek üzere uluslararası bir dergi çıkarmaya karar verilmiştir.  Bu derginin ilk sayısına da kaynaklık etmek üzere Hindistan’ın Cartagena kentinde, Cezayir, Belçika, Kolombiya, Fransa, Mısır, İspanya, Yunanistan, Lüksemburg ve Türk Danıştayları, İsveç Yasama Meclisi, Şili Cumhuriyeti Sayıştayı, Guatemala Anayasa Mahkemesi, Amerika İnsan Hakları Mahkemesi, Kanarya Adaları, Katalonya, Galisya, Valensiya özerk toplumlarının danışma organlarının katılımıyla 6 ve 7 Eylül 2010 tarihlerinde Birinci Uluslararası Danışma Rolü Kongresi düzenlenmiştir.  Söz konusu derginin resmi internet sayfası için tıklayınız.