Görme Engelliler

 Enver KAYA 

15.03.1964 tarihinde Kırşehir Çiçekdağı’nda doğmuştur. Lise öğrenimini Yozgat Yerköy’de tamamlamış, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kaynak Kullanımında Mahalli İdarelerin Etkinliği ve İdari Yargı Denetimi” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İl Planlama Uzman Yardımcılığı, Denizli Vergi ve İdare Mahkemesi Üyeliği, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, 11.09.2013 tarihinde Danıştay Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiş, 29.12.2014 tarihinde Onyedinci Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Danıştay Dördüncü Daire Başkanı olarak görev yapan, 27.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen KAYA, evli ve üç çocukludur.