Görme Engelliler

 Gülsen YENİŞEHİRLİ 

05.03.1941 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Kız Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1966 yılında mezun olmuştur. İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü yapmış, 27.10.1970 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, Sakarya ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 14.07.1993 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 21.05.2003 tarihinde Danıştay Onikinci Daire Başkanlığına seçilmiş, 01.11.2005 tarihinde vefat etmiştir.