Görme Engelliler

 Celalettin GÖYDÜN 

1909 yılında doğmuş, Ziraat Mektebi, Yüksek Orman Mektebi ve Hukuk Fakültesini bitirmiş, 08.04.1960 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 29.03.1965 tarihinde Onikinci Daire Başkanlığına seçilmiş ve 14.07.1973 tarihine kadar Başkanlık yapmış, 01.11.1973 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.