Görme Engelliler

 Mustafa İlhan DİNÇ 

15.11.1943 tarihinde Konya’da doğmuştur. Konya Erkek Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965 yılında mezun olmuştur. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük İşleri Müdürlüğünde memurluk, Hukuk Müşavirliğinde Raportörlük görevlerinde bulunmuş, 28.06.1969 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanı ile mesleğe başlamış, bu arada TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirmiştir. 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiş, bir süre Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörlüğü yapmış, 07.03.1988 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmıştır. 28.05.1996 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliği de yapmış, 01.11.2002 tarihinde Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığına seçilmiştir. 15.11.2008 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.