Görme Engelliler

 Öznur ALİEFENDİOĞLU 

20.10.1938 tarihinde Gaziantep’te doğmuştur. Adana Kız Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1960 yılında mezun olmuş, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Başbakanlık Özel Kalem Memurluğu görevinde bulunmuş, 18.09.1965 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamıştır. 15.04.1981 tarihinde Danıştay Kanunsözcülüğüne atanmış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Savcısı olarak değişmiştir. 14.07.1993 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 28.11.2000 tarihinde Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığına seçilmiş, 25.10.2002 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.