Görme Engelliler

 Samim GÖKYAR 

1929 tarihinde doğmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 19.11.1960 tarihinde Danıştay’da göreve başlamış, 21.01.1969 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 13.02.1978 tarihinde Onbirinci Daire Başkanlığına seçilmiş ve 02.03.1982 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.