Görme Engelliler

 Mazhar ŞENER 

1916 yılında doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 29.04.1965 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 14.07.1974 tarihinde Onbirinci Daire Başkanlığına seçilmiş ve 03.02.1978 tarihinde isteği ile emekliye ayrılmıştır.