Görme Engelliler

 Ahmet KOÇAK 

1913 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 31.03.1965 tarihinde Onbirinci Daire Reisliğine seçilmiş ve 02.02.1974 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.