Görme Engelliler

 Erol DÜNDAR 

04.07.1938 tarihinde Konya’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1960 yılında bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden fark derslerini vererek mezun olmuş, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü ile TODAİE’yi bitirmiştir. Kaymakamlık ve mansup belediye başkanlıkları görevlerinden sonra, 20.10.1965 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 25.01.1982 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 03.05.1994 tarihinde Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçilmiştir. 03.05.1999 tarihinden itibaren Danıştay Üyesi olarak görev yapmış, 16.07.2002 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.