Görme Engelliler

 Şerafettin KAYA 

1925 yılında doğmuş, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, Hukuk farkını vermiş, 19.06.1961 tarihinde Danıştay’da göreve başlamıştır. 06.12.1972 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 16.04.1981 tarihinde Onuncu Daire Başkanlığına seçilmiş ve 01.07.1990 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.