Görme Engelliler

 İhsan ECEMİŞ 

1911 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 28.01.1957 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 20.09.1960 tarihinde Dokuzuncu Daire Reisliğine seçilmiş ve 18.10.1966 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi üzerine Danıştay’dan ayrılmıştır.