Görme Engelliler

 Hikmet KÜMBETLİOĞLU 

1910 yılında doğmuş, Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmiş, 28.01.1957 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 20.09.1960 tarihinde Sekizinci Daire Reisliğine seçilmiş ve 26.09.1966 tarihinde vefat etmiştir.